×

Специални оферти

CrediNet - всеки кредит до 500 лева е с 0% лихва и 0 лева такси

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 1. Организатор на Промоцията е „Микро Кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202073629 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3. 2. Дружеството е финансова институция,...

Прочети още