×

Специални оферти

Общи условия за промоцията за кредит от 800 лева с отстъпка от таксата 30 лева

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 1. Организатор на Промоцията е „Микро Кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202073629 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3. 2. Дружеството е финансова институция,...

Прочети още